USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO : 883 (06.09.2018)

RESMİ İLAN Vİ.NO : 883 (06.09.2018)

T.C.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İLAN

İlimiz Merkez Pirimehmet Mahallesi 12.01.2007 tasdik tarihli revizyon imar planına göre 30L-4B imar paftasında iskan sahasında bulunan, Tapunun 28/B pafta 967 ada 1-7-9-17-18-19-507-744- nolu parseller 07.08.2018 tarih ve 647 sayılı Encümen Kararı ile imar uygulamasına tabi tutulmuş ve 418 nolu düzenleme bölgesi olarak ilan edilmiş olup parselasyon planı ve düzenleme işlerine ait belgeler onaylanıp yürürlüğe girmiştir. 07.09.2018 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bir ay süreyle askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

V.N: 883