USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 598 (18.07.2019)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 598 (18.07.2019)

T.C.

SENİRKENT

İCRA DAİRESİ

2019/11 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Senirkent İlçe, 154 Ada, 311 Parsel, Onaltıhaziran Mahalle/Köy, 1.274 m2yüzölçümlüdüz ve düze yakın eğimli olan arazinin kadastro yolu olmayıp, niteliği bağdır.Arazi daha önce kapama kayısı bahçesi olarak kullanılmıştır.Arazi içerisinde 5 yaşlarında 6 adet kayısı ağacı bulunmaktadır.Arazinin sulama imkanı bulunup, arazi içerisinde sulama sistemi mevcut değildir.

Yüzölçümü                   : 1.274 m2

Arsa Payı                     :

İmar Durumu               : Yok

Kıymeti                        : 6.000,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki Gibidir.

  1. Satış Günü : 16/09/2019 günü 14:20 – 14:25 arası
  2. Satış Günü : 14/10/2019 günü 14:20 – 14:25 arası

Satış Yeri                      : SENİRKENT OVASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BİNASI –

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Senirkent İlçe, 154 Ada, 473 Parsel, Onaltıhaziran Mahalle/Köy, 4.714 m2 olan ve düz ve düze yakın eğimli olan arazinin kadastro yolu olmayıp, niteliği bağdır.Arazi içerisinde yaşlı ve dağınık bakımsız üzüm çubuklarının olduğu, ekonomik değerinin olmadığı ve arazinin damla sulama yöntemi ile sulandığı görülmüştür.

Yüzölçümü                   : 4.714 m2

Arsa Payı                     :

İmar Durumu               : Yok

Kıymeti                        : 45.000,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki Gibidir.

  1. Satış Günü : 16/09/2019 günü 14:30 – 14:35 arası
  2. Satış Günü : 14/10/2019 günü 14:30 – 14:35 arası

Satış Yeri                      : SENİRKENT OVASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BİNASI –

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Senirkent İlçe, 154 Ada, 318 Parsel, Onaltıhaziran Mahalle/Köy, 4.522 m2 yüzölçümlü düz ve düze yakın eğimli olan arazinin kadastro yolu olmayıp, niteliği bağdır.Arazi daha önce kapama kayısı bahçesi olarak kullanılmıştır.Arazinin % 30’u gen tarla görünümünde kalan kısımda karışık meyve ağaçları bulunmaktadır.% 70’lik kısım üzerindeki ağaçların dikim normuna uymadığı ve çoğunluğu kayısı ağacıdır. Arazi içerisinde yaşlı ve dağınık bakımsız üzüm çubuklarının olduğu, ekonomik değerinin olmadığı ve arazinin damla sulama yöntemi ile sulandığı görülmüştür.

Yüzölçümü                   : 4.522 m2

Arsa Payı                     :

İmar Durumu               : Yok

Kıymeti                        : 25.000,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki Gibidir.

  1. Satış Günü : 16/09/2019 günü 14:40 – 14:45 arası
  2. Satış Günü : 14/10/2019 günü 14:40 – 14:45 arası

Satış Yeri                      : SENİRKENT OVASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BİNASI –

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/07/2019

 

e-imzalıdır

Adem BAŞTEMÜR

İcra Müdürü

146225

 

 

 

 

 

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık