USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 179 (28.02.2018)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 179 (28.02.2018)

T.C.

ISPARTA

  1. İCRA DAİRESİ

2016/122 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 7044 Parsel No, Yaya Avlusu mevkii Mahalle/Mevkii, Büyükgökçeli Köyü, Isparta, Merkez, Büyükgökçeli Köyü, Yaya Avlusu Mevkii 7044 parsel, 72 cilt no 7043 sayfa noda kayıtlı 1.708,00 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği Bahçe olup, hissesi tamdır. Taşınmaz şahıs arazileri ile çevrilidir. Sulu tarım arazisi olup keşif anında boş olduğu ancak sınırlarında 7 adet 15-16 yaşlarında ceviz ağacı olduğu, taşınmazın eğimi %0-2 düz ve düze yakın olup toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı bir yapıya sahip organik maddece yüksek seviyededir. Şehir merkezine yakınlık ve ulaşım imkanları taşınmazındeğerini artırmaktadır.Taşınmaz üzerinde bulunan ceviz ağaçlarının değeri (1 ağaç odun ve ekonomik değeri 300 TL’den 300TLx7) 2100,00 TL’dir. m2 birim fiyatı 9,50TL olmak üzere taşınmazın (escar bedelide dahil) toplam değeri 18.326,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Adresi                          : Büyükgökçeli Köyü Yaya Avlusu Mevkii Merkez / ISPARTA

İmar Durumu             : Dosyasında mevcuttur.

Kıymeti                        : 18.326,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı gibidir.

  1. Satış Günü : 02/05/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
  2. Satış Günü : 29/05/2018 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE

BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE

SALONU(YEMEKHANE)ISPARTA

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 8998 Parsel No, Büyükgökçeli Köyü, Isparta, Merkez, Büyükgökçeli Köyü, Ahmet Seyit Mevkii 8998 parsel, 92 cilt no 8997 sayfa noda kayıtlı 4.180,00 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği Tarla olup, hissesi tamdır. Taşınmaz şahıs arazileri ile çevrilidir. Kuru tarım arazisi olup keşif anında boş olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın eğimi %2-6 hafif dik eğimli olup, toprak yapısı itibariyle kumlu taşlı bir yapıya sahip organik maddece orta seviyededir. Şehir merkezine yakınlık ve ulaşım imkanları taşınmazın değerini artırmaktadır. m2 birim fiyatı 4,00TL olmak üzere taşınmazın toplam değeri 16.720,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır. (Taşınmazın adresi: Büyükgökçeli Köyü Ahmet Seyit mevkii Merkez/Isparta)

Adresi                          : Büyükgökçeli Köyü Ahmet Seyit Mevkii Merkez / ISPARTA

İmar Durumu             : Dosyasında mevcuttur.

Kıymeti                        : 16.720,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı gibidir.

  1. Satış Günü : 02/05/2018 günü 10:20 – 10:30 arası
  2. Satış Günü : 29/05/2018 günü 10:20 – 10:30 arası

Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE

BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/122 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/02/2018

 

 

Arife SARI

İcra Müdür Yardımcısı

96365