USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 143 (25.02-27.02.2019)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 143 (25.02-27.02.2019)

GÜL YAĞI SATIŞI YAPILACAKTIR

ADALET BAKANLIĞI

ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda özellikleri belirtilen ve İşyurdu Müdürlüğümüz depolarında kayıtlı olan 3,150 Gr GÜL YAĞI, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile satılacaktır.

1-İDARENİN:

 1. a) Adresi : Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü- Davraz Mah. Çevre yolu altı Merkez-Isparta
 2. b) Telefon ve Faks numarası : 0246 224 33 02- 246 224 34 36
 3. c) Elektronik Posta adresi :ab79860@adalet.gov.tr
 4. d) İhale Dokümanının görülebileceği adres : Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Muhasebe Servisi

2-İHALE KONUSU OLAN MALIN                :

 1. a) Niteliği, Türü ve Teslim yeri : 3,150 GRAM GÜL YAĞI
 2. b) Teslim Yeri : Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
 3. c) Teslim Tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra

3-İHALENİN :

 1. a) Yapılacağı Yer : Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Kamelya Binası
 2. b) Tarih ve saati :08/03/2019- 11:00
 3. c) İhale Şekli :2886 SK 45 md. Açık Teklif Usulü

Tahmin edilen bedel      :71.546,36 TL

Geçici Teminat  : 2.146.39 TL

Şartname bedeli : 100.00 TL

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki şartlar ve belgeler istenir.

 1. a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.
 2. b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Gerçek kişiler ikametgah ilmühaberi-tüzel kişiler beyanname).
 3. c) Gerçek kişilerin, yetkili merciden alınmış, ihale tarihinde geçerli olan nüfus cüzdan örneği, tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
 4. d) geçici teminatı yatırmış olmaları,
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde Ücretsiz görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)  karşılığı ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

 1. Teklifler, isteklilerin tekliflerini ihale komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Ancak ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresine hazırlayacakları tekliflerin iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13.Diğer hususlar:

İhale, ihale saatinde en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılacaktır. İhalenin kesinleşmesinden sonra idare ile yüklenici arasında Teslim Tesellüm tutanağı düzenlenerek mal teslimi yapılacaktır. Bu ihale ilanı Isparta da yayınlanan günlük gazetelerde en az bir gün arayla 2 defa yayınlanacaktır.

İLAN OLUNUR