USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 508 (14.07.2020)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 508 (14.07.2020)

İLAN

 

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülcü Mahallesi tapunun Vatan Mahallesi 3791 Ada 317 parselinde kayıtlı bulunan gayrimenkulde Belediyemize ait B Blok 1.KAT : 3 Nolu Daire ;  2.KAT: 9 Nolu daire ;  3. KAT : 13 Nolu Daire ; Fatih Mahallesi tapunun Deregümü 5265 Ada 9 parselinde kayıtlı bulunan gayrimenkulde Belediyemize ait A Blok 1.KAT : 4 Nolu Dairelerin satışı yapılmak  üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma  usulüyle 21/07/2020 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.

  1. İhaleye girebilmek için;

a)İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

b)Noter tasdikli imza sirküleri,

c)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

d)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

e)Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

f)Adli Sicil Kaydı,

g)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C.vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

  1. İstekliler İhale anında ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
  2. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  3. İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
  4. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir.
  5. İhale Geçici Teminatının ihale günü saat 12:30’a kadar yatırılması zorunludur.Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve talepte bulunamazlar.
  6. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir
     İlan olunur.

 

 

S.NO

MAHALLE ADA P ARSA  PAYI  BAĞIMSIZ BÖL. NO CİNSİ MEVKİ MUHAMMEN  BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ
1 Gülcü 3791 317 6820/196142 3/114 M2 DAİRE VATAN MAH.3791 ADA 317 PARSEL B BLOK K:1 D:3 310.000,00 TL  

9.300,00 TL

21/07/2020
2 Gülcü 3791 317 7387/196142 9/114 M2 DAİRE  

VATAN MAH.3791 ADA 317 PARSEL B BLOK K:2 D:9

325.000,00 TL  

9.750,00 TL

21/07/2020
3 Gülcü 3791 317 7387/196142 13/114 M2 DAİRE VATAN MAH.3791 ADA 317 PARSEL B BLOK K:3 D:13 325.000,00 TL  

9.750,00 TL

21/07/2020
4 Deregümü 5265 9 135/5735 4/126.15 M2 DAİRE FATİH MAH.5265 ADA 9 PARSEL A BLOK K:1 D:4 380.000,00 TL 11.400,00 TL 21/07/2020