USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1136  (16.10.2017)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1136 (16.10.2017)

 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(DHMİ)

 

KONU: ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALIMANI RENT A CAR MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI

 

  1. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı iç hatlar gelen yolcu salonunda boş bulunan R1 No.lu 6 m²’lik rent a car mahalli KDV hariç 1.000.-TL / ay (binTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31/12/2018 tarihine kadar kiraya verilecektir.
  2. Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (yüzTL) karşılığında temin edilebilir.
  3. İhaleye katılmak isteyenler 2.500-TL (ikibinbeşyüzTL) geçici teminat vereceklerdir.
  4. Kiralanacak mahalle talip olanlar 30/10/2017 günü saat 14:00’e kadar ihale şartnamesinde belirtilen evrakları tamamlayıp Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
  6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
  7. İhale 30/10/2017 günü saat 15:30’ da Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
  8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler

06560 Yenimahalle / Ankara

Tel:      0 312 204 22 97

Faks:   0 312 212 54 22