USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1052 (31.10.2018)

RESMİ İLAN Vİ.NO: 1052 (31.10.2018)

T.C.

SENİRKENT

İCRA DAİRESİ

2017/86 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Bu parsel tapu kayıtlarında bağ vasfındadır.Parsel taşlı kumlu toprak yapısında,yaklaşık %2 meyilli, sulanabilir arazi vasfında yola ve sulama kanallarına yakındır.Parsel tapu kayıtlarında tek parça olmasına rağmen zemin üzerindefiziki olarak üç ayrı bölüme ayrılmış olup üç ayrı parselmiş gibi işlem görmektedir.Parselin yol kenarındaki güney ve kuzey bölümü üzerinde bakımsız genel olarak üst dalları toprak üzerinden yaklaşık bir metre kesilmiş ekonomik olarak değerini yitirmiş kiraz ağaçları ile yine yaklaşık 40-45 yaşlarında üzüm omcaları bulunmaktadır.Parselin orta bölümünde ise toprağın uzun zamandır işlenmediği ve üzerinde düzensiz aralıklarla dikilmiş ve uzun zamandır budanmamış üzüm omcaları bulunmaktadır.Parsel genelinde toplam olarak ekonomik değerini yitirmiş yaklaşık 20 yaşlarında 40 adet kiraz ağacı, yaklaşık 15 yaşlarında 2 adet vişne ağacı ,yaklaşık 7 yaşlarında 4 adet ceviz ağacı, yaklaşık 40-45 yaşlarında 60 adet üzüm omcasıile parsel kenarlarına sınır ağacı olarak dikilmiş bakımsız ve ekonomik değeri bulunmayan çeşitli yaşlarda 11 adet badem ve 2 adet iğde ağacı bulunmaktadır.

Adresi                          : Isparta İl, Senirkent İlçe, 159 Ada, 145 Parsel, Onaltıhaziran Mahalle, Kaldırım MevkiiYüzölçümü       : 4.564 m2

Arsa Payı                     : 1/1

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 35.421,80 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu Kaydındaki Gibidir.

  1. Satış Günü : 17/12/2018 günü 10:40 – 10:45 arası
  2. Satış Günü : 14/01/2019 günü 10:40 – 10:45 arası

Satış Yeri                      : SENİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/86 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/10/2018

 

 

e-imzalıdır.

Adem BAŞTEMÜR

İcra Müdürü

146225