USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

Geleceğin Bilim İnsanları Yetişecek!

Geleceğin Bilim İnsanları Yetişecek!

TED Isparta Koleji “takip eden değil, yol açan insanlar yetiştirme” ilkesi ile öğrencilerini geleceğe ve bilime yön veren dünya vatandaşları olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİY) tanıtım toplantısı Barida Hotel’s de gerçekleştirildi.

Türk Eğitim Derneği Okulları, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarının kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında, öğrencilerinin ilgi, yetenek ve gereksinimleri doğrultusunda onlara çeşitli alanlarda farklı programlardan yararlanma olanağı sağlıyor.

Bu amaçla geliştirilen Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİY); bilim alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı mezunu olan öğrenciler özellikle üst öğrenim yaşamlarında akademik yönden ulusal ve uluslararası üniversitelere başvurularda önemli faydalar sağlıyorlar.

Program, şu anda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/10/2009 tarihli ve 170 sayılı kararının Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan onayı doğrultusunda sadece TED Okullarında uygulanıyor.

Konuyla ilgili olarak TED Isparta Koleji Barida Hotel’s de bir tanıtım toplantısı düzenledi.

BİLİM VE BİLİMSEL DEĞERLERE VURGU

Toplantıda konuşan TED Koleji Kurucu Temsilcisi Şule Yurcu, bilim ve bilimsel değerlerin ne kadar önemli olduğunun pandemi sürecinde bir kez daha gün yüzüne çıktığına değindi.

BİY programı ile birlikte öğrencilerin araştırmacı ruh, soru sorma ve özellikle laboratuvar projeleri uygulama konusunda beceri sahibi olacağını belirten Yurcu, “Bu programa başlarken SDÜ’den destek istedik. Bizi çok yürekten kucakladılar. SDÜ’ye desteği için teşekkür ediyorum. Bu program çocuklarımıza sorgulayıcı, araştırmacı bir yaklaşım sağlayacak” dedi.

DOĞANIN YASALARINI KEŞFETMEK ZORUNDAYIZ

BİY tanıtım toplantısına katılan SDÜ Rektör Yardımcısı Nihat Ayyıldız da “Bu teklif bize geldiğinde tereddütsüz kabul ettik. Temel bilimler zannedildiği gibi kolay değildir. Temel bilgiler kalkınmanın ve teknolojinin temelidir. Doğanın yasalarını keşfetmek zorundayız. Bu program bilgi, beceri ve genel kültüre katkı sağlayacak bir iş birliği olacak. Heyecanla çocuklarımın gelmesini bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

LİSEDEN İTİBAREN BİLİM İNSANI YETİŞTİRMEK

TED Isparta Koleji Lise Müdür Yardımcısı Gülin Özkan da konuşmasında BİY Programının sürecini anlattı. Özkan, “Geçen sene Temmuz ayında TED Genel Merkezine başvurumuzu yapmıştık. Başvuru incelemelerinin ardından da program Isparta’ya kazandırılmış oldu. Bu programla liseden itibaren bilim insanı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreç için üniversite çok geç. Hatta lise bile geç. Daha erken dönemlerde çocuklarımızın yeteneklerini, yönelimlerini keşfetmek zorundayız. Çocuklarımız aslında yetenekleriyle doğuyor ve bize düşen o yetenekleri keşfetmek oluyor. İşte bu 4 yıllık programla bunu başarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN MERKEZİNDE ÖĞRENCİ VAR

BİY Program Koordinatörü Meral Şengül de programın içeriğine ilişkin bir sunum yaptı. Öğrencinin eğitimin merkezinde olması gerektiğini savunan Şengül, Biz bu programda öğrenciyi eğitimin merkezine koyuyoruz. Bilimin felsefesini, bilimsel çalışmanın basamaklarını anlatıyoruz. Şu anda programda 18 öğrenci var” dedi.

PROGRAMA ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Şengül, programa öğrenci seçimi hakkında da bilgiler vererek, “ TED Isparta Kolejinde  ilk defa bu yıl uygulanacak olmasından dolayı sadece bu yıla özel “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”na LGS’de %0-%4,99’luk dilimde yer alan öğrenciler başvurabileceklerdir.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılından itibaren Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’na öğrenci seçmek amacı ile Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi koordinesinde hazırlanacak BİYP Öğrenci Seçme Sınavı; 8. sınıfın ikinci döneminde ve/veya 9. sınıfın başında uygulanacaktır.

BİYP Öğrenci Seçme Sınavı; matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve Türkçe derslerinin 6. ve 7. sınıf konuları ile 8. sınıf birinci dönem konularını kapsayacaktır. Sınavda, genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama, temel kavram ve ilkeleri kullanma, tablo ve grafik okuma, temel matematiksel kavramları ve ilişkileri kullanma, işlem yapma, hipotez oluşturma, deney sonuçlarını yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacaktır. BİYP Öğrenci Seçme Sınavı puanları bağıl değerlendirme ile hesaplanacaktır. Belirlenen kesme puanı üzerinde puan alan öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacaktır. Sınavda başarılı kabul edilen öğrenciler, her TED Okulu özelinde belirlenen kontenjanlar dâhilinde kayıt yapma hakkı kazanacaktır.BİYP öğrenci seçme sınavında başarılı olmuş öğrencilerin okulumuz kayıt kabul koşullarını da taşıyor olması gerekmektedir” bilgilerini verdi.

BİY PROGRAMI NEDİR?

BİY Programı, bilim kavramı doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerini zenginleştiren; öğrencilerin araştırma yapmalarını, araştırma sonucunda da ürün ortaya çıkarmalarını ve üretken olmalarını esas alan dört yıllık bir programdır. Bu programda, Türk Eğitim Derneği tarafından geliştirilmiş̧ ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/05/2019 tarih ve 10 sayılı kararına göre onaylanmış olan güncel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri öğretim programları kullanılır. Geleceğe yön verecek bilim insanı adaylarını yetiştiren TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi, Kocaeli Üniversitesi ile yapmış olduğu iş birliği protokolü sayesinde öğrencilerine pek çok eğitim ve sertifika programları sunuyor, yapılan bilimsel çalışmalarda akademisyen desteği sağlıyor.

Programın gerekliliği olan projeler, deneyler ve akademisyen desteği konusunda başta Kocaeli Üniversitesi ve TED Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerden de destek alarak eğitimi farklı platformlara taşıyor. Türkiye’nin aydınlık geleceğine ışık tutan TED Kocaeli Koleji sunduğu fırsatlar, donanımlı eğitim kadrosu, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası eğitim programları ile öğrencilerini yükseköğrenim ve meslek hayatları boyunca ayrıcalıklı kılarak onları yeniliğe açık, fırsatları değerlendirme becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi başararak eğitimde fark yaratıyor.

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMININ AMAÇLARI

Bilimi; teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkilendirmek.
Bilimsel araştırma için gerekli olan becerileri, stratejileri ve alışkanlıkları geliştirmek.

Temel bilimlerde gereksinim duyulan nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek.
Bilimsel çalışmalara ilgi duyan yetenekli öğrencileri yükseköğrenime hazırlamak.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’na katılan öğrenciler; temel bilimsel süreç becerilerini (gözlem,, sınıflama, tahmin, çıkarım yapma, iletişim, ölçme) ve bütünleştirilmiş bilimsel süreç becerilerini (tablo oluşturma, grafik çizme, değişkenleri belirleme, değişkenler arasında ilişki kurma, operasyonel tanımlama, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, hipotez kurma, deney tasarlama, deney yapma, verileri yorumlama) geliştirirler ve bu alanlarda yetkinlik kazanırlar.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nda; Eğitim-öğretim faaliyetleri öğrenci merkezlidir.

Eğitimin hedefleri çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değişime ve gelişime açıktır.

Öğrencilerin ilgi, kapasite ve bireysel farklılıkları ön planda tutulur.

Eğitim durumları yaşamla iç içedir, günümüzde yaşanan ve ileride yaşanabilecek küresel ve toplumsal sorunlar üzerinde durulur, öğrencilerden bu sorunlar için çözüm önerileri geliştirmeleri istenir.

Gerçek yaşam durumlarından hareketle öğrenmede deney, gözlem, proje, problem çözme, bilimsel yöntem, araştırma-inceleme vb. yöntem ve tekniklere ağırlık verilir.

Demokratik sınıf ortamı oluşturulur.

Öğrencilerin, birbirleriyle iş birliği yaptığı öğrenme ortamları sağlanır.

Öğretmen, öğretim ortamının hazırlayıcısı, yol gösterenidir.

Öğretmen, öğrencilerin hipotez öne sürmelerine, bilgiyi toplamalarına, bilgiyi analiz edip yorumlamalarına ve sonuca ulaşmalarına rehberlik eder.

Bilginin tekrarı değil, transferi ve yeniden yapılandırılması söz konusudur.

Öğrenciler bilgiyi araştırıp keşfederek, yorumlayarak ve çevreyle etkileşim kurarak yapılandırır. (BORA TÜFEKLİ)