USD: 0,00
EURO: 0,00
GBP: 0,00

Eğirdir’de Yılın İlk Meclisi Toplandı

Eğirdir’de Yılın İlk Meclisi Toplandı

Eğirdir Belediye Meclisi 2022’nin ilk birleşimleriyle toplantılarına başladı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün başkanlığında Enerji ve tasarrufları konularında çalışma başlatan meclis önümüzde süreçte eylem planlarına hazırlanıyor.

Eğirdir Belediye Meclisini bilgilendiren Isparta Valiliği İl Enerji Birimi Yöneticisi ve aynı zamanda Endüstri mühendisi Hakkı Cilli; ‘İçinde bulunduğumuz çağın koşullarına uygun bir hayat sürdürebilmemiz için şüphesiz, enerjiye ihtiyacımız bulunuyor. Akıllı telefondan televizyona, bilgisayardan sayısız mutfak gereçlerine, ısınmadan soğutmaya, sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sunulmasına kadar günlük hayatımızdaki hemen her şey enerjiye bağlı.

İnsanlık, gelişen teknoloji ile birlikte artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yeryüzünün kaynaklarına başvurmuş, geçmişten bugüne kömür, petrol, nükleer, doğalgaz gibi yakıtları kullanmış, son yıllarda bunların doğaya zararlı etkilerini tecrübe edince rüzgar ve güneş kaynaklarına doğru yönelmeye başlamıştır. Kullanılan kaynak her ne olursa olsun, yenilenebilir dahil, enerji üretim sürecinin çevreye az da olsa zararlı etkileri olmaktadır. Bu nedenle kaynakları daha az kullanarak içinde yaşadığımız gezegene olan etkimizi minimuma indirmek için enerjiyi verimli olarak kullanmak büyük önem taşımaktadır.

Enerji verimliliği denildiğinde,enerjinin üretiminden tüketimine kadar olan tüm süreci kapsayacak önlemlerin üzerinde düşünülmesi gerekiyor.

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir.
Binalar, araçlar, tesisler, santrallere, aydınlatma, su terfi istasyonları, enerji iletim ve dağıtım hatları gibi kamuya ait enerji tasarruf potansiyeli olan her alanda enerji verimliliği önlemleri uygulanabilir. Binalarda ısı yalıtımı, mantolama yapılması, kapı pencere değiştirilmesi, yüksek verimli aydınlatma sistemleri kullanımı, yüksek verimli pompa, motor kullanımı, kojenerasyon, trijenerasyon, ısı pompası ve yenilenebilir enerji kullanımı yapılabilir.
Ulaştırma araçlarının daha verimli olanlarıyla dönüşümü, vapur, metro, tramvay gibi ulaştırma araçlarında verimlilik arttırıcı uygulamalar yapılabilir.
Tesislerde, atık ısı geri kazanımı, proses iyileştirmesiyle enerji tasarrufu, yüksek verimli pompa, motor kullanımı, yüksek verimli aydınlatma sistemleri kullanımı, kojenasyon, trijenerasyon, ısı pompası gibi enerji kullanımı gibi uygulamalarla gerçekleştirilebilir.
Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmalara etüt denir.
Etüt kapsamında hesaplanan enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik enerji verimliliği önlemlerini ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen çalışmaları içeren nihai haline etüt raporu denir.
İdareler etüt raporlarını, etüt proje sertifikalı personele sahip olması durumunda kendileri de hazırlayabilir veya Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerine hazırlatabilir.
Etüt kapsamında enerji verimliliği önlemleri belirlenir. Yapılan etüt doğrultusunda enerji verimliliği için yapılacak işin şartnamesi hazırlanır. Mevzuat gereği yatırım için Bütçe tahsis edilince 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre işlemler yapılır.

Valiliğimizde Haziran 2021’de kurulan İl Enerji Yönetim Birimi de kamu kurum ve kuruluşlarımızda enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi, enerji tasarrufu yapılması, bina kontrolleri, denetim faaliyetleri, bina envanterlerinin çıkarılması ve güncel tutulması ,enerji tüketiminin takibi, enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim çalışmaları yapmaktadırlar.’ ifadelerini kullandı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Bir taraftan küresel ısınma ve iklim değişikliği, bir taraftan da dünyadaki nüfus yoğunluğuna baktığımızda enerjiyi dikkatli kullanmalıyız. Bu anlamda enerjiyi tasarruflu kullanma anlamında yerel idare olarak bizlere düşen bir çok görevler olabilir.’ diyerek Eğirdir Belediyesi’nde Enerji Yöneticisinin belirlenmesi talimatını vererek yapılacak çalışmaları açıkladı. Eğirdir belediyesinin tüm abonelerine yönelik tüketim ve enerji tasarrufu konularından çalışma başlatılmasını istedi. Sunum ve katkılarından dolayı Isparta Valiliği İl Enerji Verimliliği Birimi Mühendisi Hakkı Cilli’ye teşekkür etti. (Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu)